Een vredige perceptie

De meeste studenten van Een cursus in wonderen zijn goed bekend met Jezus’ nieuwjaarswens aan al zijn studenten: “Aanvaard het heilig ogenblik nu dit jaar geboren wordt, en neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in, die zo lang onvervuld is gebleven. Maak dit jaar anders door het allemaal hetzelfde te maken (T15.XI.9:10-11).” Dit woordgrapje op ‘anders’ en ‘hetzelfde’ betreft natuurlijk onze perceptie (waar het woordje ‘het’ naar verwijst): waar we tot nu toe aan al onze waarnemingen een rangorde aan waarheid en waarde toekenden, nodigt Jezus ons uit, niet om nooit meer verschillen waar te nemen (dat zou schier onmogelijk zijn), maar om ons te beseffen dat alle waarneming van vorm uiteindelijk onwerkelijk is. Perceptie heeft als enig doel om te oefenen in het aanvaarden van de liefdeslessen van de Heilige Geest, om zo uiteindelijk de Verzoening voor onszelf te aanvaarden. De Nieuwjaarswens komt dus eigenlijk neer op de uitnodiging om te kiezen voor juist-gericht denken, in plaats van het veroordelende onjuist gericht denken, waarin we zo door en door geconditioneerd zijn.

Kiezen voor het oefenen in juist gericht denken is oefenen in het kiezen voor licht in plaats van duisternis in onze gedachten en perceptie. Deze keuze kunnen en hoeven we niet louter op onszelf te maken, want Jezus (als symbool voor de Liefde die niet van deze wereld is), is altijd beschikbaar om ons hierin te helpen, wanneer we dat oprecht willen. Jezus schrijft hierover: “Licht [d.w.z. een vredige perceptie] valt de duisternis [het veroordelend denken] niet aan, maar schijnt haar weg. Als mijn licht jou overal vergezelt, schijn je haar samen met mij weg. Het licht wordt dan het onze, en jij kunt evenmin in het duister zijn als er duisternis kan zijn waar jij maar gaat. De gedachtenis aan mij is de gedachtenis aan jouzelf en aan Hem die mij naar jou gezonden heeft (T8.IV.2:10-13).” Dit is wat Jezus ons in zijn Nieuwjaarsboodschap toewenst: dat we zijn uitnodiging voor juist gericht denken de hele dag door in ons bewustzijn houden.

In het Tekstboek, het Werkboek en het Handboek voor Leraren geeft Jezus ons op allerlei plekken een peptalk om onze motivatie hierover verder te stimuleren. Ook al vroeg in het Tekstboek, zoals deze passage uit Hoofdstuk 5: “Hoe kun jij die zo heilig bent lijden? Heel je verleden is verdwenen op zijn schoonheid na, en niets blijft er over dan een zegen. Ik heb al je vriendelijkheden en elke liefdevolle gedachte die je ooit had, bewaard. Ik heb ze gezuiverd van de vergissingen die hun licht verborgen hielden, en ze voor jou in hun eigen volmaakte straling behouden. Ze liggen buiten het bereik van vernietiging en schuld. Ze waren afkomstig van de Heilige Geest in jou, en we weten dat wat God schept eeuwig is. Jij kunt alleszins in vrede je weg gaan omdat ik jou heb liefgehad zoals ik mijzelf liefhad. Jij gaat met mijn zegen en omwille van mijn zegen. Bewaar die en deel die, opdat hij altijd de onze mag zijn. Ik leg de vrede van God in je hart en in je handen, om te bewaren en te delen (T5.IV.8:1-10).”

Natuurlijk wordt niet van ons verlangd dat we die ommezwaai in denken en waarnemen in één keer zullen maken en vervolgens zonder struikelen volhouden. Het aanvaarden van de Verzoening is een proces dat veel bereidheid, toewijding en volharding van ons vraagt. En we struikelen elke dag, omdat we nog steeds willen denken dat problemen ons ongevraagd overkomen: “Er lijkt zich een lange rij verschillende problemen aan je voor te doen, en als er één is opgelost, dient het volgende zich al weer aan, en het volgende. Er lijkt geen eind aan te komen. Er is geen moment waarop jij je volkomen vrij van problemen en in vrede voelt. De verleiding problemen als legio te beschouwen is de verleiding het probleem van de afscheiding onopgelost te laten. De wereld lijkt jou een reusachtig aantal problemen voor te leggen, die elk een ander antwoord vereisen. […] Al deze complexiteit is slechts een wanhopige poging om het probleem niet te zien, en dus niet toe te laten dat het wordt opgelost. Als je zou kunnen inzien dat jouw enige probleem afscheiding is, ongeacht de vorm die het aanneemt, zou je het antwoord daarop kunnen aanvaarden omdat je het belang ervan zag. Wanneer jij de constante zag die onder al de problemen ligt waarmee je geconfronteerd lijkt, zou je begrijpen dat je over het middel beschikt om ze allemaal op te lossen. En je zou het middel aanwenden, omdat je inziet wat het probleem is (Wd1.79.3:3-4:1;6).”

En zo zijn we weer terug bij Jezus’ Nieuwjaarswens: zijn uitnodiging aan ons om dit jaar anders te maken door ‘de constante’ onder al onze schijnbaar zeer gevarieerde problemen in te zien: de keuze voor afscheiding van Liefde. De oplossing is eenvoudig: met een glimlach de dwaasheid van deze jammerlijke keuze inzien, onszelf vergeven voor onze angst voor de aanvaarding van de Verzoening (waarin immers geen ruimte meer is voor de individualiteit die we nog zo koesteren), en om hulp vragen in onze vergevingslessen. Elke les in het Werkboek kan daarbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld Jezus’ meditatieve oefening in les 80, “Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost”: “Laat de vrede die jouw aanvaarding [van Jezus’ Nieuwjaarswens] met zich meebrengt jou nu geschonken worden. Sluit je ogen en ontvang je beloning. Zie dat je problemen zijn opgelost. Zie dat je zonder conflict bent, vrij en in vrede. Onthoud bovenal dat je één probleem hebt en dat het probleem één oplossing heeft. Juist hierin ligt de eenvoud van de verlossing. Juist hierdoor is het gegarandeerd dat ze zal werken (Wd1.80.5).” Wees dus vandaag vastbesloten je grieven oordeelloos te observeren, in te zien dat ze allemaal over hetzelfde gaan (de afscheidingswens), en de oplossing te aanvaarden die ons al is gegeven: het volgen van de innerlijke Stem van de Heilige Geest, die ons feilloos en geduldig naar de werkelijke wereld leidt, zodra we daarvoor willen kiezen. Maak dit jaar van elke dag een vredige dag!

— Jan-Willem van Aalst, januari 2022

2 gedachten over “Een vredige perceptie”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s