Toeteren over spiritualiteit

Spiritualiteit is hot. Websites die spiritualiteit verkopen springen als paddenstoelen uit de grond, gevoed door het wijdverbreide verlangen in mensen om echte zingeving in het leven te vinden. Helaas is in menig geval de drijfveer van dergelijke websites niet om vergeving of gedeelde belangen te onderwijzen. Vaker gaat het over geld verdienen, of om het tentoonspreiden van het opgeblazen ego van iemand die ernaar snakt door zoveel mogelijk zoekende zielen aanbeden te worden. Toch zijn er ook genoeg websites met oprechte bedoelingen, die werkelijk mensen uitnodigen om betere keuzes in hun leven te maken, bijvoorbeeld door ze te inspireren om het denken op liefde te richten in plaats van op boosheid en angst. Toch zou Jezus in beide gevallen zeggen dat dit niet is waar zijn Cursus van innerlijke vrede primair over gaat.

De enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden“, vertelt Jezus ons maar liefst drie keer in Een cursus in wonderen (T2.V.5:1; T5.V.7:8; M7.3:2). Telkens als je de aandrang voelt om spiritualiteit aan anderen te onderwijzen, zou je jezelf kunnen afvragen: ‘Hoe zou ik iemands denkgeest kunnen helen terwijl ik nog zoveel genezingswerk in mijn eigen denkgeest te doen heb? En is mijn eigen denkgeest al genezen?’ Jezus herinnert ons aan het volgende: “Je bent er nog steeds van overtuigd dat jouw begrip een machtige bijdrage vormt aan de waarheid, en haar maakt tot wat ze is. Toch hebben we benadrukt dat je niets hoeft te begrijpen. Verlossing is makkelijk, juist omdat ze niets vraagt wat je niet nu meteen kunt geven.” (T18.IV.7:5).

Wat we geven is onvoorwaardelijke vergeving. Dit doen we in onze eigen denkgeest. Wanneer we dit toepassen is de uitwerking net zo krachtig op iemand aan de andere kant van de wereld, die je misschien al een decennium niet hebt gezien, als op je eigen echtgenoot of ouders die in de buurt zijn. Je hebt geen workshops of conferenties nodig om iemands denkgeest te helpen helen. Het is zelfs zo dat Jezus over het genezen van anderen zegt: “Als de zieke zijn denken moet veranderen om genezen te worden, wat doet de leraar van God dan? Kan hij het denken van de zieke voor hem veranderen? Beslist niet.” (H5.III.1:1-3). Probeer dus niet om mensen te overtuigen van de noodzaak om spiritueel inzicht te verkrijgen; je hebt nog genoeg werk te doen om de Verzoening voor jezelf te aanvaarden.

Misschien is één van de grootste valkuilen van spirituele websites, cursussen, trainingsprogramma’s, workshops en dergelijke, dat ze de neiging hebben zich uitsluitend op licht en geluk te richten. Op zich is er niets mis met zo’n focus, maar in Een cursus in wonderen benadrukt Jezus herhaaldelijk dat we eerlijk in onze eigen denkgeest naar de duisternis zullen moeten kijken, en dat bezien voor wat het is, willen we ooit het licht ervaren. “Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is” (T16.IV.6:1-2). “Niemand kan ontsnappen aan illusies tenzij hij ernaar kijkt, want door er niet naar te kijken worden ze beschermd” (T11.V.1:1). Dit kijken kunnen we niet louter op onszelf doen. Maar samen met Jezus (of de Heilige Geest) hebben we de lamp die het ego zal verdrijven, net zoals duisternis verdwijnt zodra we de lichtschakelaar aanzetten. Je zit dus niet te wachten op workshops waarin je uitsluitend leert om liefde te affirmeren.

Dit alles betekent echter beslist niet dat je jezelf zou moeten opsluiten en nooit over spiritualiteit communiceren, of dit onderwijzen. Jezus benadrukt immers dat de wereld behoefte heeft aan gelukkige leerlingen en leraren van God, want de wereld is “oud en versleten en zonder hoop” (H1.4:5). En waarom zou dat niet over jou gaan? “Een leraar van God is ieder die ervoor kiest er een te zijn.” (H1.1:1). De manier om een goede leraar van God te zijn is om een normaal leven te leiden, en Jezus’ innerlijke vrede uit te stralen terwijl je simpelweg leeft. In het Handboek voor leraren legt Jezus uit hoe je op deze wijze denkgeesten kunt helen van hen die daar nog helemaal niet voor open staan: “Zij komen tot hen als vertegenwoordigers van een andere keuze die zij vergeten waren. De eenvoudige aanwezigheid van een leraar van God is een herinnering. Zijn gedachten vragen het recht om te betwijfelen wat de zieke als waar aangenomen heeft. Als Gods boodschappers zijn Zijn leraren het symbool van verlossing. Ze vragen de zieke om vergeving voor de Zoon van God in diens eigen Naam. Ze vertegenwoordigen het Alternatief. Met Gods Woord in hun gedachten komen zij al zegenend, niet om de zieken te genezen maar om hen de remedie in herinnering te brengen die God hun al gegeven heeft. Het zijn niet hun handen die genezen. Het is niet hun stem die het Woord van God spreekt. Ze geven louter wat hun gegeven is. Heel vriendelijk roepen ze hun broeders op zich af te keren van de dood: ‘Aanschouw, jij Zoon van God, wat het leven jou bieden kan. Zou jij in plaats hiervan ziekte willen kiezen?’” (H5.III.2:2-12). Dit doen ze in het algemeen niet woordelijk zo. Ze doen dit door hun innerlijke vrede te demonstreren, door een kalm gemoed. Niet door iets of iemand te veroordelen; door echte empathie te tonen. En door het vinden van de duistere plekken die zich nog in hun eigen denkgeest bevinden!

Nogmaals, de manier om de Verzoening te onderwijzen is om die in jezelf te aanvaarden, en dit dan te demonstreren in je eigen alledaagse leven. Als je het gevoel hebt dat de Heilige Geest je oproept om workshops of studiegroepen of conferenties te organiseren, of zelfs je hele leven aan Een cursus in wonderen te wijden, dan is dat prima. Verzeker jezelf er wel van dat daar geen ego-drijfveer onder zit om je op de buitenwereld te richten, omdat je het onbewust nog te eng vindt om naar binnen te kijken, omdat de lamp die je samen met Jezus vasthoudt dat ego zou wegschijnen. De genezen denkgeest wordt genezen “…niet door de wil van iemand anders, maar door de vereniging van de ene Wil met zichzelf.” (H5.III.3:8). Zoek en vind daarom altijd de Stem van de Heilige Geest om je gedachten en handelingen te leiden. “De Stem van de Heilige Geest gebiedt niet, want Ze is niet tot arrogantie in staat. Ze eist niet, want Ze is niet uit op controle. Ze overweldigt niet, want Ze valt niet aan. Ze brengt slechts in herinnering.” (T5.II.7:1-4). Een werkelijk effectief spiritueel leven betekent: voortdurend oefenen in het weerspiegelen van Jezus’ innerlijke vrede in je eigen dagelijkse leven in de illusoire waakdroom, terwijl je tegelijkertijd blijft kijken naar alle hindernissen die jij zelf nog tegen liefde opwerpt. Met de leiding van Jezus met zijn zaklamp kun je alle donkere plekken in je denken opruimen, totdat niets meer in de weg staat om het gelaat van Christus in iedereen te zien. Wat wil je nog meer?

— Jan-Willem van Aalst, juli 2017 (vertaling van https://miraclesormurder.wordpress.com/2017/07/08/shouting-about-spirituality/)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s